In twee blogs hebben we de afgelopen tijd de theorie en het belang van gepersonaliseerd leren besproken. Vanuit deze theorie willen we je graag voorzien van praktische tips die je kunt gebruiken om gepersonaliseerd leren stapsgewijs in jouw klas in te voeren. Natuurlijk hoef je niet direct alle tips uit te voeren. Kies er een paar uit die passen bij jouw klas en die voor jou uitvoerbaar zijn.

Tip 1: Verander je mindset

Gepersonaliseerd leren begint met het veranderen van je mindset. Je benadert je klas vanaf nu niet meer zozeer op groepsniveau, maar als individuele leerlingen. Elke leerling heeft zijn eigen leerbehoefte en leercurve. Deze twee elementen vormen vanaf nu het uitgangspunt van jouw lessen.

Tip 2: Werk met niveaugroepen

Splits de klas zo vroeg mogelijk op in drie tot vier verschillende niveaugroepen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen op basis van een instaptoets die je laat maken. In de loop van het jaar kunnen leerlingen van groep verwisselen, al naar gelang hun leercurve dat vereist. In de methode Engels van Holmwood’s, English Premium, kun je bijvoorbeeld de ingebouwde instaptoets afnemen en eenvoudig virtuele klassen aanmaken. Zo kun je een jaargroep of klas opsplitsen op basis van niveau en voortgang.

 .

Tip 3: Stel concrete doelen per groep

Stel per groep een aantal concrete doelen, die je dat jaar wil bereiken. Geef de leerlingen de ruimte om binnen die kaders ook persoonlijke doelen te stellen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door ze aan het begin van het jaar een persoonlijk leerplan te laten maken. Bij Holmwood’s bieden we de mogelijkheid om doelen in te stellen voor je leerlingen, zowel per jaargroep of klas als per subgroep of virtuele klas. Maak voor elke subgroep elke week een nieuw doel aan. Dat doel is voor de diverse subgroepen ook verschillend. Een VWO-leerling kan meer aan dan een BL-leerling.

Tip 4: Differentieer in instructie

De instructiefase is bij uitstek een moment om te differentiëren. De groep die al boven het minimumniveau zit, heeft minimale instructie nodig. Deze leerlingen gaan na een korte introductie meteen zelfstandig aan het werk. De gemiddelde groep kan na de normale instructie prima meekomen. Zij gaan hierna zelfstandig aan het werk of luisteren indien nodig nog even mee met de verlengde instructie. Die instructie verzorg je voor leerlingen die de basis nog niet voldoende beheerst.

Natuurlijk kun je deze aanpak niet bij elk vak toepassen. Bij taalverwerving werkt het allemaal net even anders. Er is namelijk veel minder sprake van instructie, zeker niet als je flipping the classroom toepast. De instructietijd, ook wel teacher talking time genoemd, is minimaal. Je rol als docent is vooral activerend. Je stimuleert leerlingen om actief met de taal bezig te zijn. Ook daarin kun je natuurlijk differentiëren door sterke leerlingen meer uitdaging te bieden en zwakke leerlingen intensiever te coachen.

Tip 5: Zorg dat je beschikbaar bent voor vragen

Na de instructie ben je beschikbaar voor vragen van alle leerlingen, maar je houdt bij de laatste groep een extra oogje in het zeil, want: leerlingen die onder het gemiddelde presteren, kunnen meer moeite hebben met het stellen van vragen. Werk je volgens flipping the classroom, dan ben je vanzelf gedurende de hele les beschikbaar voor vragen. Terwijl de leerlingen bezig zijn met hun rollenspel, schrijfoefening of groepsopdracht, loop je rond en houd je de leerlingen in het oog.

Tip 6: Oriënteer je op (maatwerk)materiaal

Ga zelf aan de slag met (maatwerk)materiaal, zoals video’s, een spel of specifieke opdrachten. Jij weet het best welk materiaal, er bij jouw klas/school past. Bij Holmwood’s bieden we bij elke les lesplannen op het juiste niveau aan. Heb je niet de beschikking over zulke materialen, dan is er veel op internet te vinden. Maar wees vooral zelf ook creatief! Dit vergt het eerste jaar wat tijd, maar je kunt zelfgemaakte materialen de volgende jaren eenvoudig hergebruiken.

Tip 7: Laat leerlingen meedenken!

Geef leerlingen inspraak in opdrachten. Jij hoeft het niet allemaal alleen te doen. Leerlingen hebben vaak goede ideeën, en kunnen materiaal leveren wat aansluit bij hun interesse. Laat je leerlingen daarom kiezen uit leermateriaal. Laat ze bijvoorbeeld filmpjes of boeken uitzoeken die over het onderwerp van de les gaan. Of zet zelf filmpjes of teksten klaar en laat ze daaruit kiezen, en geef ze daarbij steeds een beetje meer verantwoordelijkheid. Hierdoor raken ze extra gemotiveerd.

Tip 8: Voer feedbackgesprekken

Voer regelmatig feedbackgesprekken met je leerlingen, als reflectiemoment. Leg als leraar uit wat je zou adviseren als volgende stap, en waarom. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het portfolio dat een leerling bijhoudt of op basis van de vorderingen van de leerling in de online methode. In English Premium kun je die vorderingen per leerling volgen via de scorekaart, die zowel leerling als leerkracht inzicht geeft in de prestaties per vaardigheid.

Tip 9: Experimenteer met groepsdoorbrekend oefenen

Groepsdoorbrekend werken geeft enorm veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld leerlingen uit meerdere jaargroepen tegelijk laten werken aan hun spreekvaardigheid door middel van een groepsopdracht. Dit vraagt een goede afstemming met de rest van de docenten binnen je sectie, maar kan ontzettend leerzaam zijn voor de leerlingen.

Tip 10: Beloon je leerlingen!

Het is een enorme stimulans voor je leerlingen om beloond te worden voor hun werk. Er zijn heel veel verschillende manieren om leerlingen te belonen. Overleg wat binnen jouw school de mogelijkheden zijn. In onze methode Engels krijgen leerlingen bijvoorbeeld virtuele medailles als ze goed bezig zijn. Als leerkracht kun je hier een eigen beloning aan koppelen. Ook kan een leerling aan het eind van elke unit een certificaat printen. En tot slot hebben we in de bijgeleverde lesplannen regelmatig een competitie-element verwerkt. Zo maken we het leren leuker en helpen we je om leerlingen te stimuleren.