Zoals reeds aangekondigd in eerdere mails en nieuwsbrieven hebben we een nieuwe interface voor leerkrachten/docenten ontwikkeld.

Momenteel is de nieuwe docentenomgeving in gebruik bij een aantal partnerscholen. Vanaf Maart wordt de nieuwe omgeving verder uitgerold naar andere gebruikers. Na de meivakantie kan iedereen in de nieuwe omgeving met verbeterde functionaliteiten kennismaken.

In dit artikel geven we een korte introductie van de nieuwe overzichten en functies die binnenkort ook voor u beschikbaar zijn.

NB. De nieuwe docentenomgeving is voorlopig alleen van toepassing op English Premium en English Training.

Dashboard

Via het dashboard heeft u direct inzicht in de vorderingen van alle klassen. Door te klikken op een klas ziet u direct hoe de studenten ervoor staan en hoeveel leerlingen in de afgelopen week gewerkt hebben in de leeromgeving.

Klasoverzicht

Het klasoverzicht lijkt op het huidige Voortgangsrapport. In het nieuwe scherm ziet u ook de spreiding van de leerlingen over de units en de actuele scores in procenten. Tevens zijn de topscores toegevoegd, omdat deze veel zeggen over de ijver en prestaties van de leerlingen.

Studentoverzicht

Hoe staat de student ervoor? Dat ziet u in het volgende overzicht met de oefentijd per week.* Kies een begin- en einddatum en u ziet direct hoeveel oefeningen een leerling gedaan heeft in de gekozen periode. Wanneer u een doel hebt ingesteld ziet u dat in de rechter kolom. Van student wisselen is simpel met de dropdown-lijst linksboven.

* De oefentijd is gebaseerd op de actieve oefentijd per oefening. Wanneer de leerling de oefening open heeft, maar niet actief bezig is wordt de tijdtelling gepauzeerd.

Resultaten van oefeningen

Dit scherm lijkt op het huidige Resultatenoverzicht, maar we hebben dit overzicht completer en overzichtelijker gemaakt. U kunt namelijk zelf bepalen welke gebeurtenissen u ziet, zoals oefeningen, unittoetsen, verplaatsacties door de docent en behaalde medailles. Tevens bepaalt u of u de details of hoofdpunten wilt zien, door de units in- of uitgeklapt te bekijken.

Ook de scores voor de onderdelen van de unittoetsen zijn in dit overzicht zichtbaar.

Doelen

Via de knop Doelen in het rechter menu krijgt u in één oogopslag de actieve en verlopen doelen te zien. Tevens kunt u nieuwe doelen instellen.

Smart Goals

Adaptieve planning per leerling

Per klas of leerling kunt u een einddoel bepalen en vervolgens rekent het systeem uit hoeveel minuten de leerling per week moet oefenen om het doel te halen. Dit betekent inzicht voor de leerling en overzicht en rust voor u asl docent.

Lees alles over de slimme doelen.

Exporteren van leerlinggegevens

De exportfunctie is zowel eenvoudig als uitgebreid. Op basis van de input van docenten en leerkrachten levert de exportfunctie een eenvoudig overzicht van de belangrijkste gegevens van een klas om te gebruiken voor het periodieke ‘rapportcijfer’. Tevens hebben we een weergave toegevoegd om met de focus op vaardigheden een gedetailleerde weergave voor het geval je de resultaten tot in detail wilt analyseren.

Bijzonderheden? Alerts laten het u weten!

Wanneer u meerdere klassen met tientallen leerlingen of studenten onder uw hoede heeft, is het soms lastig om alle voortgangen en prestaties te blijven volgen. U bent vooral benieuwd naar afwijkende patronen; slechte prestaties, langzame voortgang, maar ook uitzonderlijk goede prestaties. Daarom introduceren wij alerts, die u laten weten wanneer een leerling een afwijkend patroon laat zien.

Lees meer over de alerts.

Lessen

Wat in de huidige omgeving Materiaal bekijken is wordt nu Lessen. Deze optie is te zien in het menu aan de rechterzijde. Op de nieuwe pagina is de niveau- en unitselectie op de zelfde pagina als de content. Tevens hebben we nu per lesplan een knop, waardoor u alleen de digibordbronnen ziet die bij dat lesplan horen.