OK, het voelt misschien een beetje gewaagd om over te stappen naar flipping the classroom. Het vraagt immers van jou als docent een andere manier van lesgeven. Wanneer je kiest voor deze methode, ga je voor een andere rol als docent. Omdat je vooral met praktische toepassing bezig bent, zal de tijd die je besteedt aan instructie minimaal zijn, en ben je vooral coach van je leerlingen. Een leuke uitdaging, die je naast een hogere leeropbrengst ook nog een betere band met je leerlingen oplevert.

Wat is flipping the classroom?

Even je kennis over flipping the classroom opfrissen? Kijk het filmpje hieronder!

Anders voorbereiden

Flipping the classroom vraagt van jou als docent dus een andere manier van voorbereiden. Het doel van flipping the classroom is om tijdens de les meer tijd vrij te maken voor activerende werkvormen. Alleen kost het vormgeven van actieve lessen de nodige tijd. En dat terwijl je waarschijnlijk al veel tijd steekt in het maken van (video-)instructies. Kortom: het maken van instructievideo’s én het ontwerpen van activerende lessen is voor veel docenten een flinke opgave.

Om rekening te houden met de diverse niveaus in de klas, kun je ze binnen de les in groepen laten werken. Zorg dat je de klas differentieert in drie niveaus – zwak, middelmatig en sterk – en deze leerlingen samen laat werken aan een praktische opdracht waarin ze aan de slag moeten met de vooraf geleerde stof. Genoeg mogelijkheden dus.

“Flipping the classroom is more about a mindset: redirecting attention away from the teacher and putting attention on the learner and the learning.”
– Aaron SamsFlip Your Classroom

Structuur en orde

Als je kiest voor flipping the classroom, is het belangrijk dat je gestructureerd werkt, en een goed overwicht hebt over je klas. Omdat de lessen vooral gericht zijn op spreekvaardigheid, opdrachten en creatief bezig zijn met taal, vraagt dat van de docent een slimme en doelgerichte aanpak. Wanneer je dat niet doet, bestaat er kans dat er chaos ontstaat in de klas, iets wat je niet wilt. Sowieso kan een flipped klas er wat minder georganiseerd uitzien dan een traditionele lessituatie waarin je als docent instructie geeft en de leerlingen op hun stoel zitten. Dat is even wennen, maar toch levert die aanpak een heel positief effect op. Doordat je leerlingen in de les – binnen de kaders van een goed geformuleerde opdracht – de ruimte geeft om op een praktische manier bezig te zijn met taal, verbeteren niet alleen hun leerprestaties, maar krijgen ze ook meer plezier in het spreken en luisteren.

Russell Stannard over flipping the classroom

Zelf instructievideo’s maken

Kies je voor het maken van je eigen instructievideo’s? Dan wordt je extra gemotiveerd om goed na te denken over de manier waarop je iets uitlegt aan leerlingen. Je hebt als het ware maar één kans om het goed aan te pakken. Ook dien je – om de video’s kort en bondig te houden – na te denken over de belangrijkste elementen uit de lesstof. De drie auteurs van de masterscriptie Waarom zou ik (niet) flippen?’ (2013) ervoeren dit als een gunstige bijkomstigheid: “Dit zorgde ervoor dat we inhoudelijk veel beter voorbereid waren op de les dan normaal, waardoor we beter konden reageren op vragen tijdens de les.”

 

Tijdwinst met Holmwood’s

Wanneer docenten kiezen voor flipping the classroom, zijn ze bij het online gedeelte voor veel vakken voornamelijk nog afhankelijk van YouTube-filmpjes (bestaand of zelfgemaakt). Het registreren van niveaus waarop leerlingen zich bevinden en de controle van het gedane huiswerk is vaak lastig, en de invulling van de praktische lessen kost veel tijd. Voor docenten Engels is er echter een unieke oplossing. Holmwood’s heeft namelijk de online methode English Premium ontwikkeld, op basis van het flipping the classroom-principe. Via een aansprekende verhaallijn maken jouw leerlingen op een praktische en laagdrempelige manier kennis met de Engelse taal en cultuur en leren ze de basisbegrippen van het Engels. Elke leerling heeft toegang tot zijn eigen account, en de oefeningen die worden aangeboden zijn helemaal afgestemd op zijn niveau, prestaties en lesdoel. Het programma biedt jou als docent kant en klare smartboardoefeningen en lesplannen voor in de klas. Via het lerarenportaal heb je volledig inzicht in de vorderingen en prestaties van jouw leerlingen. Je kunt eenvoudig zien hoe ver jouw leerlingen zijn en hoe trouw ze de video’s bekijken. Bovendien geeft het programma je ook nog eens tips en ideeën voor aansprekende werkvormen die passen bij de praktische uitwerking van de lesstof in de klas. En hebben je leerlingen een praktische schrijfopdracht gemaakt, dan wordt deze opdracht automatisch nagekeken.

Wat ben ik blij dat we deze methode aangeschaft hebben.
Collega’s zijn enthousiast en wat kun je veel met deze methode.”

– C. Struijk, coördinator Engels – SmdB Nieuwerkerk

Resumé

Wanneer je kiest voor flipping the classroom, ben je coach in plaats van instructeur van je leerlingen. Daarnaast vraagt het van jou een andere manier van voorbereiden; in plaats van het gebruikelijke geven van instructies ga je actief op zoek naar een creatieve invulling van je klassikale les. Deze actieve les vraagt om een duidelijke structuur, een goed geformuleerde praktische opdracht en jouw actieve aanwezigheid in de les. Wat betreft het online instructiegedeelte  kun je ervoor kiezen bestaande YouTube-filmpjes te gebruiken of deze zelf te maken. Vooral dit laatste kost veel tijd, maar het levert je wel voor jaren plezier op. Wanneer je Engels geeft, heb je geluk; hiervoor bestaat al een prachtige kant-en-klare flipping the classroom-leermethode, English Premium genaamd. Een uitdagende manier van leren voor je leerlingen, en een hoop voordeel voor jou als het gaat om nakijken, inspiratie opdoen op het gebied van praktische lesinvulling, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.

Kennismaken met de methode? Start een proeflicentie of vraag een demo aan!

Succes met flippen!