Holmwood’s neemt databescherming en de privacy van gebruikers serieus. Daarom ondertekenen wij op korte termijn het Privacy Convenant voor het onderwijs. Omdat wij al bijna 10 jaar actief zijn op het gebied van online leren weten wij hoe belangrijk bescherming van alle data is, inclusief persoonlijke gegevens. Op dit moment voldoen wij al aan de bepalingen in het convenant en de bijbehorende bewerkersovereenkomst. Het volledige convenant kunt u inzien via http://www.privacyconvenant.nl/s/Convenant-Digitale-Onderwijsmiddelen-en-Privacy.pdf.

Duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen

Het doel van het convenant is het vastleggen hoe er met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. De kern hiervan is een bewerkersovereenkomst die de bewerker, in dit geval Holmwood’s, afsluit met de scholen. Onze bewerkersovereenkomst kunt u hier vinden.

De belangrijkste punten uit de bewerkersovereenkomst zetten we hieronder voor u op een rijtje:

  • De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de gegevens en houdt zeggenschap over de verwerking
  • Alle gegevens worden, na afloop van het contract, op een door de onderwijsinstelling opgegeven datum vernietigd
  • Toegang tot privacygevoelige gegevens is beperkt tot de werknemers die de gegevens voor hun werkzaamheden nodig hebben. Ieder van hen heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Alle data wordt binnen Europa opgeslagen (primair in Nederland, met een backup in Ierland)

Vanaf nu zullen wij bij alle nieuwe contracten deze overeenkomst samen met de school ondertekenen. Voor lopende contracten kunnen we dit op aanvraag regelen, indien u hier behoefte aan heeft. Ook als u de overeenkomst niet ondertekent, houden wij ons uiteraard aan de verplichtingen!

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met onze afdeling support: support@holmwoods.eu.