Steeds meer basisscholen beginnen met Holmwood’s in groep 4. Daarmee ontstond ook de vraag naar lesplannen bij het instapniveau van Holmwood’s English Premium. Een vraag waar wij graag aan tegemoet komen. In samenwerking met Exploring English hebben we bij elke unit van het niveau Beginners een lesplan samengesteld.

Basisvaardigheden

Het niveau Beginners is vooral gericht op het opbouwen van een flinke woordenschat en het aanleren van basisvaardigheden als jezelf voorstellen, tellen en eenvoudige gesprekken voeren. Daarom hebben we bij het samenstellen van de nieuwe lesplannen vooral aandacht besteed aan het actief toepassen van de woorden waarmee de leerlingen al online hebben geoefend.

Door middel van flashcards, spelletjes, liedjes en groepsopdrachten raken leerlingen vertrouwd met de geleerde woorden en vaardigheden. Ze hebben de woorden die in de les worden gebruikt vooraf geoefend en de uitspraak getraind. Dat geeft ze zelfvertrouwen, waardoor ze de woorden ook in de les kunnen en willen gebruiken. Dit is cruciaal bij het leren van een vreemde taal.

Variatie

We hebben gezorgd voor veel variatie in de aangeboden activiteiten. Je begint de les bijvoorbeeld met het aanleren van een liedje, daarna zet je de leerlingen aan het werk met een interactieve groepsopdracht en je rondt klassikaal af met een spel. Zo blijft het leren leuk.

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe lesplannen? Hier vind je een voorbeeld. Gebruik je onze methode Engels al? Dan kun je kunt een PDF-versie van elk lesplan vinden bij de docentenmaterialen van de betreffende unit. Download het lesplan, volg de aanwijzingen en je bent klaar voor de les!