Samenwerking met partners in het onderwijs

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

In het onderwijs zien wij de behoefte aan meer samenwerking, de koppeling van leerplatformen en het uitwisselen van gegevens. De komst van digitaal lesmateriaal versnelt dit proces aanzienlijk.

Zo lang je lesgeeft met behulp van boeken, de leerlingen de oefeningen maken in hun schrift en toetsen op papier worden afgenomen, waarna de docent het cijfer met hand invoert in een “leerlingadministratiesysteem” is er weinig afstemming en gegevensuitwisseling nodig tussen de verschillende vakken.

Meer behoefte aan samenwerking

Nu steeds meer methodes digitale componenten hebben of helemaal online worden aangeboden wil je uiteraard dat zowel leerlingen als docenten soepel kunnen werken met de verschillende leerplatformen. Daarom zijn voorzieningen zoals Single Sign-on en het automatisch verwerken van de leerresultaten belangrijk zodat je per leerling een compleet ‘leerprofiel’ opbouwt.

Een schat aan informatie over het leerproces

De methode English Premium van Holmwood’s  levert een schat aan informatie op over het leerproces van de leerling. Elk niveau bestaat uit ca. 12 units en elke unit bestaat uit 40 tot 60 oefeningen, die gekoppeld zijn aan een vaardigheid. Elke unit en elke niveau worden afgesloten met een online toets, waarin 3 tot 5 vaardigheden worden getoetst. De resultaten worden in het leerplatform van Holmwood’s vertaald naar behulpzame overzichten per klas en per leerling. Deze informatie kan natuurlijk ook gekoppeld worden met andere systemen.

Het leerproces van de leerling en gemak voor de docent centraal

Om het leerproces van de leerling centraal te stellen en het gemak voor de leerkracht te verhogen faciliteren wij dit proces graag. Daarom investeren wij fors in de samenwerking met belangrijke partijen in het onderwijs, zoals:

  • ParnasSys
  • LearnToo
  • De Rolf Groep
  • Heutink
  • Kennisnet Federatie
  • Red Spider (Real Open It)
  • Van Dijk Educatie
  • Edu iX / Magister

Werkt u met andere ICT platformen/partijen en bent u benieuwd of we hiermee samenwerken of gegevens uitwisselen, neem dan contact met ons op.