De leerlingen en studenten genieten nog even van de zomervakantie, terwijl de leerkrachten en docenten al druk bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Wij geven jullie enkele tips om het nieuwe schooljaar goed van start te gaan! 

Tip 1: Ontdek de nieuwe docentenomgeving en zet alles klaar

Wanneer je al leerkracht inlogt, kom je voortaan standaard binnen op onze nieuwe docentenomgeving. Controleer of de klassen in het dashboard en de leerlingen en studenten in de overzichten kloppen. Is dit niet het geval, vraag dan aan de schoolbeheerder om het in orde te maken. Maak jezelf wegwijs in de nieuwe docentenomgeving door de handleiding met korte vlogs te bekijken. 

Denk aan het instellen van de Smart-doelen. Deze kunnen namelijk voor het hele schooljaar worden ingesteld. Dus waar moeten de leerlingen en studenten aan het einde van het schooljaar zijn? 

Heeft u leerlingen of studenten met dyslexie in de klas, laat de schoolbeheerder de extra ondersteuning voor deze leerlingen aanzetten. 

Tip 2: Doeltaal = voertaal

Spreek de hele les Engels. Dit is belangrijk voor de input van de leerlingen en studenten. Vaak is het voor de leerlingen verwarrend als er continu gewisseld wordt tussen het Engels en het Nederlands. Houd het taalgebruik simpel en spreek langzaam en duidelijk. 

De meeste leerkrachten en docenten zijn geen native speakers. Wees daarom niet bang om fouten te maken en kom je even niet op een woord, beschrijf het dan. Zo zijn de leerlingen en studenten ook nog bezig met het ontwikkelen van receptieve strategieën.  

Tip 3: Visuele ondersteuning

Soms lijkt het overbodig, maar dat is het zeker niet. Gebruik veel visuele ondersteuning om instructies en nieuwe woorden kracht bij te zetten. Denk aan flashcards, filmpjes, foto’s en afbeeldingen. Vooral in het basisonderwijs, maar ook in de lagere jaren van het voortgezet onderwijs kan Total Physical Response (TPR) ook worden toegepast als een wanneer van visuele ondersteuning. De instructie of het woord wordt dan bijgestaan met gebaren. 

Tip 4: Actieve werkvormen

Met spreek- en schrijfvaardigheid zijn de leerlingen de taal actief aan het gebruiken. Gebruik daarom werkvormen die deze vaardigheden aanspreken. Spreekvaardigheid is tevens de meest toegepaste vaardigheid in het dagelijks leven. Reserveer daarom het grootste deel van de les voor het oefenen van de spreekvaardigheid van de leerlingen of studenten.  

Het is leuk om de les te beginnen met een korte actieve werkvorm, zoals Head & Guesses. Deze werkvorm houdt in dat één leerling binnen een groepje van vier of vijf een afbeelding of woordkaartje op zijn voorhoofd krijgt geplakt. De overige leerlingen in het groepje beschrijven het woord en de leerling met het kaartje raadt het woord. Omgekeerd kan het ook, de leerling met het kaartje stelt ja/nee-vragen aan de leerlingen in het groepje. Zo probeert de leerling erachter te komen welk woord hij op zijn voorhoofd heeft. Deze werkvorm lokt spreken uit en werkt aan de receptieve en productieve strategieën. Daarnaast wordt het vocabulaire op een leuke manier herhaalt, genoeg redenen om deze werkvorm uit te proberen. 

Ben je nieuw voor de leerlingen? Schrijf dan ongeveer tien woorden in het Engels op het bord over jezelf. Bijvoorbeeld: woonplaats, familie of gezin, hobby’s, wat je niet leuk vindt, lievelingsgerechten, vieze gerechten, favoriete vakantiebestemming, enz. Vervolgens stellen de leerlingen (in het Engels) ja- en nee-vragen waarbij ze de woorden gebruiken die jij hebt opgeschreven. Beantwoord de vragen bij voorkeur met een zin (Yes, I have). Omcirkel het woord dat al gebruikt is. Als alle woorden geweest zijn, kunnen de leerlingen dit ook onderling doen. Schrijf bij de lagere niveaus al enkele vraagzinnen op het bord ter ondersteuning.

5: Differentiatie

Kom tegemoet aan de verschillen tussen de leerlingen. Leerlingen spreken al op hun eigen niveau tijdens spreekoefeningen. Geef ondersteuning met visueel materiaal en voorgestructureerde gesprekken aan leerlingen die het lastiger vinden en motiveer de sterke leerlingen een stap verder te gaan door ander vocabulaire te gebruiken en zelf zinnen samen te stellen. 

De leerkrachten van het basisonderwijs zullen waarschijnlijk de grootste verschillen tussen de leerlingen aantreffen. In het artikel Let’s talk wordt een helder voorbeeld geschetst over hoe eenvoudig gedifferentieerd kan worden. Als docent op het voortgezet onderwijs kun je voor praktische differentiatie-adviezen naar de artikelen Praten tijdens de les, het moet! en Praten tijdens de les, het moet! (vervolg). 

Wij wensen je een goede start van het nieuwe schooljaar en vergeet vooral niet om samen met de leerlingen en studenten plezier en af en toe een grapje te maken. Enjoy teaching!