Tweens is een avontuurlijke methode Engels voor groep 5 t/m 8 en is gebaseerd op English Premium. Deze methode bevat gedifferentieerd werken online, kleurrijke adventure books en duidelijke handleidingen. Hieronder een korte toelichting bij de verschillende producten van Tweens. Komend schooljaar is Tweens beschikbaar voor groep 5 en 6, oftewel de niveaus Discoverers en Explorers.

Adventure books

Iedere leerling heeft zijn eigen adventure book waarin tijdens de klassikale les wordt gewerkt.  Het adventure book is gericht op het toepassen van de Engelse taal. Spreek- en schrijfvaardigheid komen dan ook veelvuldig aan bod.

Online oefenen

Voordat de klassikale les begint, oefenen de leerlingen eerst alle vaardigheden online. Op hun eigen niveau werken de leerlingen aan woordenschat, lezen, luisteren, schrijven en spreken. De voortgang en prestaties van leerlingen zijn overzichtelijk weergegeven op het docentendashboard.

Handleidingen

De handleidingen van Tweens bieden u veel houvast. Nederlandse beschrijvingen en Engelstalige gesprekssuggesties wisselen elkaar af. Daarnaast vindt u bij elke les de bijbehorende bladzijden uit het adventure book. Een les in één oogopslag!