Wij werken met het motto ‘leren door te doen’ en vandaar dat de leerlingen in Tweens vanaf les 1 meteen aan de slag gaan met korte zinnen maken, spreken en gesprekjes voeren. In dit artikel laten wij zien hoe wij onze motto vertalen naar de materialen van Tweens en geven wij voorbeelden.

Adventure book

Het adventure book is een belangrijk onderdeel om onze motto in de praktijk te brengen. Dit boek is geen werkboek met verwerkoefeningen, maar ondersteunt en stimuleert de leerlingen juist om het Engels te gaan toepassen. Uiteraard worden de leerlingen in het begin hier veel bij geholpen en staat modeling door de leerkracht centraal. Door deze aanpak zullen de leerlingen niet alles in een keer perfect schrijven of uitspreken. Het voornaamste doel is dan ook dat de leerlingen blijven oefenen door te doen, fouten maken en steeds beter worden.

Voorbeeld: Beschrijven

Beschrijven is een strategie die een leerling aangeleerd krijgt om woorden of begrippen die hij nog niet beheerst toch te kunnen vertellen aan een ander. In de voorbeelden weten de leerlingen wel al hoe hun favoriete snoep of hun hobby wordt genoemd, maar ligt de focus op het aanleren van de strategie. In beide voorbeelden heeft de leerkracht eerst zijn eigen hobby of lievelingssnoep beschreven aan de klas. Classroom English en de suggesties in de handleiding helpen de leerkracht bij de inoefening. De leerkracht doet dus letterlijk voor wat er van de leerlingen wordt verwachtmodeling. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met het beschrijven van hun eigen hobby en lievelingssnoep. Omdat dit met spreken vaak nog een hoge drempel is, schrijven de leerlingen eerst een paar zinnen op. Door de chunks (vaste woordcombinaties die veel in het Engels voor komen, zoals I like…, I’m going to…) die gerelateerd zijn aan het voorbeeld van de leerkracht kunnen de leerlingen eigen zinnen schrijven. Uiteindelijk beschrijven de leerlingen in tweetallen hun hobby of favoriete snoep aan de ander. Raadt de ander welke hobby of welk snoep het is?

Voorbeeld: Vragen stellen

Om een gesprek te krijgen is het stellen van vragen belangrijk. Vandaar dat wij niet alleen stimuleren om woorden in zinnen te gebruiken, maar ook om vragen te stellen en antwoorden te geven. Het gebruik van vraagwoorden laten wij daarom regelmatig terugkomen. In het voorbeeld laten wij het vraagwoord ‘where’ aan bod komen waarbij de leerling zelf de vraag en de antwoordmogelijkheden bepaalt. Nadat de vragen en de antwoorden zijn opgeschreven, lopen de leerlingen door de klas en vormen zij steeds wisselende tweetallen om de vragen aan elkaar te kunnen stellen. De ander geeft een antwoord. De leerling houdt in de staafdiagram bij welk antwoord is gegeven. In deze opdracht herhalen de leerlingen vaak het gebruik van het vraagwoord tijdens het spreken en horen het vraagwoord door anderen ook in een andere context. Daarnaast geven ze continu antwoord aan elkaar.

Voorbeeld: Rollenspel

Een rollenspel komt vaak het dichtst bij de werkelijke wereld, vandaar dat wij elk jaar meerdere rollenspellen in een bepaald thema als opdracht hebben. In het voorbeeld gaan de leerlingen iets bij een wegrestaurant bestellen. De leerlingen bepalen zelf met hun voorkennis welke producten verkrijgbaar zijn en schrijven dit op de bestelborden. Op de bladzijde staan de voorbeeld zinnen en chunks die de leerling tijdens het gesprek kan gebruiken. Dit voorbeeld is tevens eerst weer door de leerkracht voorgedaan. De leerlingen vormen tweetallen en gaan bij elkaar bestellen. Doordat de leerlingen steeds iets anders bij elkaar bestellen, kunnen de tweetallen meerdere keren dit rollenspel oefenen. De structuur van het bestellen bij een wegrestaurant wordt door de herhaling ingesleten, zodat deze in echt ook gebruik kan worden.

Start: Learning by doing

In elk voorbeeld is te zien hoe het toepassen van de Engelse taal centraal staat. Bij elke oefening zijn de leerlingen aan het schrijven, spreken of gesprekjes aan het voeren waarbij het adventure book de leerling ondersteunt en stimuleert. Daarnaast verzamelt een adventure book ook alle geleerde toepassingen. Wilt een leerling even terugkijken hoe het bestellen bij een wegrestaurant ook alweer gaat, dan is dat geen enkel probleem. Ga aan de slag met Tweens, dan ga je aan de slag met Learning by doing!