Effectief leren: Van input naar output in de praktijk

Vrijwel alle taalexperts zijn het erover eens: om een vreemde taal te leren heb je input en verwerking nodig om output te genereren. Dit concept van taalverwerving is één van de didactische pijlers onder de methode English Premium. Daarom krijgt de leerling met onze methode input en oefeningen (verwerking) voorafgaand aan de klassikale les, in plaats van erna. En het werkt, zeggen leerkrachten die Holmwood’s English Premium geprobeerd hebben.

Input van authentiek Engels

Input is vooral blootstelling aan de taal. Als een kind zijn eerste taal verwerft, pikt hij klanken, woorden, zinnen en intonatie op uit zijn omgeving. Het leren van een tweede taal lijkt hier veel op. Het horen van woorden, zinnen, gesprekken of een verhaal, zijn vormen van blootstelling aan de taal (input). In de methode English Premium doen we dit door het online aanbieden van authentiek Engels, bij voorkeur vóór de klassikale les. Enkele vormen zijn:

  • woorden, waarbij het woord zowel getoond als uitgesproken wordt. Dus klank en woordbeeld worden gecombineerd.
  • luisterfragmenten, waarbij de leerling luistert naar (korte) dialogen of verhaaltjes.
  • video’s, waarbij de beelden het verhaal of gesprek ondersteunen.
  • leesfragmenten, waarbij de leerling ziet op welke manier woorden gebruikt worden in zinnen.

Leerlingen die met English Premium werken geven aan: Omdat de oefeningen kort zijn en telkens weer anders, is het leuk om Engels te leren.

Veelzijdige verwerking en veel herhaling

Tijdens het verwerken wordt de input door de hersenen ‘geprocessed’ waarbij de leerlingen ook echt leren. Dit gebeurt in de methode ook weer op verschillende manieren, waardoor de leerling op allerlei manieren oefent zonder dat het saai wordt. Tevens sluiten we aan op verschillen in leerstijlen van kinderen. Leerlingen leren dus in kleine stapjes en door de veelheid van verschillende korte oefeningen en herhaling beklijft het ook echt. Dit sluit aan bij ons motto: “Learning for Life”.

De verwerking van de input vindt grotendeels online plaats, maar krijgt ook een plek in de les.

Van input naar output is heel vanzelfsprekend

In de meeste online oefeningen vindt natuurlijk niet alleen input of verwerking plaats. Dat loopt door elkaar heen, maar wel met een bepaalde opbouw. Tevens zijn een aantal oefeningen al gericht op output. Het schrijven van woorden, het vormen van zinnen of het nazeggen van woorden en zinnen zijn al vormen van output.

In ons concept is de klassikale les de plek bij uitstek om te oogsten en actief bezig te zijn met de taal. Conversaties, dialogen, spelletjes, enz. vormen de basis ingrediënten van een leuke en leerzame les. Juist leerzaam omdat de leerlingen het geleerde in praktijk kunnen brengen. Een leerkracht geeft aan: “Ze kunnen al heel veel als we starten met de Engelse les”. Omdat de leerlingen al zelfstandig met de stof zijn bezig geweest, is er in de les dus veel meer tijd voor het trainen van de actieve vaardigheden (output).

Het werkt!

Leerkrachten die Holmwood’s English Premium uitgeprobeerd hebben geven aan dat dit concept echt werkt en voor hen een belangrijke reden is om voor deze methode te kiezen.

Nader kennismaken? Vraag een gratis proeflicentie aan.