Starten met Tracks

Voordat je begint

Omdat wij uitgaan van Flipping the classroom is het belangrijk om eerst de leerlingen zelfstandig online aan de slag te laten gaan in de betreffende unit, voordat je de eerste les geeft. Tevens adviseren we je een aantal (proef)lessen te geven (bijv. 4 – 8 weken). Zo ervaar je veel beter het effect van Tracks.

Leerlingaccounts aanmaken

 1. Handmatig leerlingaccounts aanmaken
 2. Een leerlingenlijst invoeren (Excel of .csv)
 3. Leerlingen laten inloggen via de ELO (VO). De accounts worden dan automatisch aangemaakt.

NB. Voor studenten (MBO) die zelf een licentie kopen hoe je geen accounts aan te maken. Zie uitleg.

p

Privacy

Wij nemen de privacy van je leerlingen serieus. Daarom zijn wij aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. 

Meer informatie en verwerkersovereenkomst tekenen.

Docentaccounts aanmaken

  Login en ga binnen Beheer naar Personeel. Kies “nieuw account aanmaken”. Koppel de docent aan de juiste klas.

  Cursusinstellingen instellen/aanpassen

  In de sidebar ziet u de knop naar de cursusinstellingen. Klik hierop om de instellingen te kunnen zien. Per klas ziet u welke instellingen er momenteel van toepassing zijn. De LAT, oftewel instaptoets staat aan en het examen komt automatisch beschikbaar. Per cursus en klas kunt u de instellingen wijzigen.

  Het kiezen van de juiste Track

  U kunt op klasniveau en op leerling niveau kiezen voor de juiste Track.

  U stelt de track in voor de hele klas en vervolgens kunt u hier 1 of enkele leerlingen van laten afwijken.

   

  Opbouw en kenmerken Tracks

  Niveaus: A1 – B2

  De Pre-A1 niveaus zijn online beschikbaar voor leerlingen die het A1 niveau nog niet bereikt hebben. Elk niveau bestaat uit 12 units en een unit beslaat 3 weken. We gaan uit van 3 lesuren per week.

  Voorbeeld opbouw per week:

  • 1 lesuur zelfstandig online 
  • 1 lesuur met praktische oefeningen vanuit de student’s books
  • 1 lesuur werken de leerlingen aan het project vanuit de student’s book’s.

  Als docent kan je ook kiezen voor een andere indeling, afhankelijk van uw onderwijssituatie.

  Dyslexie

   

  Wat bieden wij?

  Onze online leeromgeving vormt de basis om alle vaardigheden geïntegreerd aan te leren. Een dergelijke omgeving leent zich uitstekend om tegemoet te komen aan de leerlingen met dyslexie. Met de kennis van taalverwerving, dyslexie en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) hebben wij een aantal functies toegevoegd:

  • het laten voorlezen van alle teksten (de voorgelezen zin wordt gemarkeerd), opdrachten en antwoorden zo vaak de leerling wil
  • een aangepaste normering bij het schrijven van woorden
  • het vocabulaire wordt veel herhaald, lastige woorden komen zelfs vaker terug
  • het vocabulaire wordt in context aangeboden
  • het aanbieden van het vocabulaire gebeurt door middel van afbeeldingen, audio en contextzinnen
  • de leerlijn is adaptief waardoor extra aandacht wordt besteed aan lezen en schrijven
  • het niveau van de leerling kan eenvoudig worden aangepast voor meer succeservaringen
  • een aangepaste vormgeving (achtergrondkleuren, lettertypes, enz.) verhoogt de leesbaarheid

  Bekijk onze help-topic over dyslexie

  q

  Let op!

  Alleen de schoolbeheerder kan deze extra ondersteuning aanzetten.

  De leerlingen instrueren

  Als de leerlingen niet via de ELO inloggen, verstrek dan de inloggegevens aan de leerlingen.
  Als je bij de cursusinstellingen gekozen hebt voor de instaptoets (standaard) dan krijgen de leerlingen eerst een aantal oefeningen, op basis waarvan Tracks het niveau bepaalt. Na de instaptoets zet het programma de leerling in de eerste unit van het juiste niveau.
   

  Leerlingen moeten minimaal oranje of groen scoren voor elke oefening. Hebben ze een keer rood, geen probleem. Dan doen ze de oefening nog een keer.

  Wat doe ik als de leerling niet op het juiste niveau is ingeschaald door de instaptoets?

  Omdat de LAT vrij compact is en het een momentopname betreft kan het gebeuren dat de leerling niet op het juiste niveau zit. Tevens hangt de goede inschatting ook af van de manier waarop de leerling de instaptoets maakt. In ca. 80% van de gevallen is de instaptoets (LAT) correct. In 20% van de gevallen moet je een correctie toepassen en de leerling op een andere niveau plaatsen.

  p

  Dyslexie

  Voor leerlingen met dyslexie kan er een extra ondersteuning aangezet worden.

  Zie onze topic over dyslexie.

  Pictogrammen
  Woordenschat
  Leesvaardigheid
  Luistervaardigheid
  Spreekvaardigheid
  Schrijfvaardigheid
  Grammatica
  Kleurcodering

  Op basis van de score die de leerling behaalt, krijgt een afgeronde oefening een kleurtje. Rood <55% (onvoldoende) Oranje 55% – 75% (voldoende) Groen >75% (goed)

  Doelen / Slimme Doelen

  Wanneer kiest u voor een ‘gewoon’ doel of een slim doel?

  Als uw leerlingen allemaal op hetzelfde niveau en unit zitten, dan is een ‘gewoon’ doel eenvoudiger in gebruik.
  Wanneer u gedifferentieerd of gepersonaliseerd werkt in de klas, dan kunt u beter gebruik maken van de ‘slimme doelen’.

  Resultaten bekijken

  Bekijk de informatieve vlogs over de resultaten per klas, per leerling of per oefening.

  Je kunt de reslultaten van de klas bekijken of per leerling of van de oefeningen.

  Bekijk de uitleg over het bekijken van de resultaten.

  Leerling verplaatsen/exporteren gegevens

  Wanneer een leerling niet op het juiste niveau zit, kunt u de leerling verplaatsen naar een andere unit/ ander niveau. Tevens hebben we geavanceerde exportmogelijkheden.

  Alerts

  Wanneer u meerdere klassen met tientallen leerlingen of studenten onder uw hoede heeft, is het soms lastig om alle voortgangen en prestaties te blijven volgen. U bent vooral benieuwd naar afwijkende patronen, slechte prestaties, langzame voortgang, maar ook uitzonderlijk goed prestaties.

  Daarom introduceren wij alerts, die u laten weten wanneer een leerling een afwijkend patroon laat zien.

   

  Toetsen

  Tijdens het werken in de online leeromgeving van Holmwood’s vind er continue “assessment” plaats. Daarnaast hebben wij online en offline toetsen.

  De (online) unittoets

  Elke unit wordt afgerond met een online toets. Deze kan door de leerling gedaan worden wanneer:

  – hij alle oefeningen voldoende (oranje of groen) heeft afgerond

  – de docent de toets vrijgeeft  Meer info…

  Slaagt de leerling voor de toets dan gaat hij naar de volgende unit. Zakt de leerling voor de toets, dan krijgt hij een aantal extra oefeningen gevolgd door een tweede toetspoging. Wanneer de leerling voor de tweede keer de toets niet haalt moet hij de unit opnieuw doen. Meestal is er dan wat aan de hand, dus voor u als docent een signaal.

  De ‘offline’ toetsen (voortgezet onderwijs)

  Tevens zijn er ‘papieren’ toetsen beschikbaar in PDF en Google docs formaat met correctiemodel.

  Bekijk een voorbeeld van een unit toets; Elementary (A2).

  De PDF toetsen kunnen op elk gewenst moment worden afgenomen (onafhankelijk van de voortgang van de leerling in online leeromgeving. Tevens ben je als docent/team vrij om te bepalen hoeveel (offline) toetsen je afneemt. De toetsen in Google Docs format maken het u gemakkelijk om zelf een toets samen te stellen op basis van meerdere unit-toetsen.

   

  De klassikale les met student’s & teacher’s books

   

  De les voorbereiden

  Deze informatie volgt binnenkort.

   

  De les geven

  Deze informatie volgt binnenkort.

  De klassikale les met online lesson plans

   

  De les voorbereiden

  1. Lees het verhaal Je leest het verhaal van de unit waarmee je aan de slag gaat in de les. Bij het onderwijsmateriaal in de eerste unit van elk niveau (bijv. Breakthrough, Unit 1) staat een download met de naam The Breakthrough Story. Hierin kun je snel zien wat er zich in elke unit afspeelt.
  2. Kies de activiteiten die je wilt doen Download de Activity sheets van de betreffende unit.

   

  De les geven

  Als de leerlingen minimaal 50% van de unit gedaan hebben geef je de eerste proefles. Nadat de leerlingen online hebben geoefend, komen ze goed voorbereid het klaslokaal binnen. In de les ligt de nadruk op actief bezig zijn met Engels. De bijgeleverde lesplannen en smartboardbronnen leveren inspiratie voor interactieve lessen, rollenspellen en groepsopdrachten. Zorg dat de leerlingen actief bezig zijn met Engels en wees creatief!

  p

  Download de verhaallijn

  Wil je met de leerlingen een heel niveau van Tracks doorwerken? Download dan de PDF met de verhaallijn. Zo heb je het verhaal altijd bij de hand!

  Lestips voortgezet onderwijs

  Wanneer je tot nu toe erg/vrij traditioneel les hebt gegeven (bijv. strikt de methode volgen, leerlingen veel huiswerk laten maken in de les, veel nadruk op grammatica, weinig tijd voor actief met Engels in de klas, veel Teacher Talking Time, uitgaan van de gemiddelde leerling) dan is Tracks een behoorlijke omschakeling. Voor docenten die gewend zijn aan meer vrijheid en veel Student Talking Time bij het lesgeven is Tracks een uitkomst.

  De Lesplannen gebruiken

  Je kunt de bijgeleverde lesplannen op verschillende manieren inzetten:

  1. Je kunt de activiteiten/instructies die wij hebben ontwikkeld precies volgen
  2. Je kunt een keuze maken uit de activiteiten (je hoeft niet alles te doen)
  3. Je kunt variëren op de door ons ontwikkelde activiteiten
  4. Je kunt eigen ideeën en werkvormen toevoegen aan je lessen
  Thema's en grammatica

  De thema’s en grammatica vindt u in het dashboard > onderwijzen > lessen.

  Heeft u ondersteuning of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

  Contactformulier

  Contactgegevens

  Holmwood’s Onderwijs
  Kazemat 29
  3905 NR Veenendaal

  Telefoon
  085 303 8478

  Verkoop
  sales@holmwoods.eu

  Support
  support@holmwoods.eu