Starten met Tweens

Voordat je begint

Wanneer je start met het verkennen en werken met Tweens is het zinvol om de visie achter deze blended learning methode te lezen.  Probeer je Tweens uit dan adviseren we je een aantal (proef)lessen te geven (bijv. 4 – 8 weken). Zo ervaar je veel beter het effect van Tweens

Wilt u kennismaken met de methode? We komen graag bij u langs voor een demo op uw werkgroepvergadering.

Stappenplan

Om een vlotte start te maken volgt u onderstaand stappenplan:

 [Beheerder]

 1.     Leerlingen accounts aanmaken, via een ParnasSys-koppeling of een leerlinglijst inlezen.
 2.     Leerkrachtenaccounts aanmaken en koppelen aan de juiste klas
 3.     De klassen koppelen aan het abonnement via Beheer, Abonnementen

[Leerkracht / Leerling]

 1.     Starten met leerlingen; inloggen via https://learning.holmwoods.eu

Leerlingen starten met een niveaubepaling (instaptoets) en gaan op hun eigen niveau aan het werk.
Bij groep 5 leerlingen: Bereid hen even voor op de niveaubepaling, helemaal in het Engels.
De niveaubepaling (instaptoets) duurt ca. 5-15 minuten en de leerling kan daarna gelijk verder oefenen.

 1.       Laat de leerlingen wekelijks ca. 33% van de unit afmaken (de eerste week 33%, de tweede week 67%, de derde week 100%, enz.) Voor niveau Beginners geldt: ca. 1 unit per week.
 2.     Bij rode scores het niveau van een leerling aanpassen.

Het geven van de klassikale lessen start pas wanneer de leerlingen vlot online kunnen werken en op het juiste niveau zitten.

 1.     Starten van klassikale lessen aan de hand van de papieren handleiding en het adventure book. De lessen voor het niveau Beginners kan je vinden in de leeromgeving. 

Tijdens de proefperiode kopieer je de pagina’s van het adventure books voor alle leerlingen. Bij aanschaf van Tweens krijgt elke leerling zijn eigen adventure book.

p

Privacy

Wij nemen de privacy van je leerlingen serieus. Daarom zijn wij aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. 

Meer informatie en verwerkersovereenkomst tekenen.

Verhaallijn en niveaus

Een leuke en interessante verhaallijn neemt de leerlingen mee naar Amerika en Engeland. Plaatsen zoals de Grand Canyon en de Route 66 komen ineens heel dichtbij en prikkelen de nieuwsgierigheid van de leerling. Naast onderdompeling aan de taal maken de leerlingen ook kennis met de Amerikaanse en Britse cultuur.

Wij hebben gekozen om eigen namen aan de niveaus toe te kennen die deels overeenkomen met de internationale benamingen.
Daarnaast gebruiken we een aanduiding die te maken heeft met het Europees Referentie Kader (ERK), zoals A1, B1, enzovoorts.

Uitstroomniveau

Het niveau Beginners heeft overlap met Kids (gr 1-4) en niveau B2 is vergelijkbaar met Engels in havo/vwo 5. Ons advies voor uitstroom naar het VO is:

 • vmbo leerlingen: Pioneers afmaken
 • havo leerlingen: Breakthrough, unit 6
 • vwo leerlingen: Elementary, unit 6
 • vwo+/gymnasium leerlingen: Elementary afmaken

NB. Dit zijn richtlijnen. Elke leerling is anders. Waar gewenst, biedt maatwerk. Daarvoor is Tweens ontwikkeld.

 

Cursusinstellingen instellen/aanpassen

In het dashboard in de  sidebar zie je de knop naar de cursusinstellingen. Klik hierop om de instellingen te kunnen zien. Per klas zie je welke instellingen er momenteel van toepassing zijn. De LAT, oftewel instaptoets staat aan en het examen komt automatisch beschikbaar. Per cursus en klas kun je de instellingen wijzigen.

Welk Niveau

Wil je weten welk niveau bij welk leerjaar past? Als richtlijn kun je aanhouden:

Beginners (Pre-A1) 

Groep 4/5

Discoverers (Pre-A1) 

Groep 5/6

Explorers (Pre-A1) 

Groep 6/7

Pioneers (Pre-A1)

Groep 7/8, VMBO kader 1

Breakthrough (A1)

Groep 8, VMBO-T 1-2, HAVO 1, VWO 1

Elementary (A2)

VMBO-T 3-4, HAVO 2-3, VWO 1, 2

Intermediate (B1)

VMBO-T  4, HAVO 3-4, VWO 2, 3

Upper Intermediate (B2)

HAVO 5, VWO 4-5

De leerlingen instrueren

Als je bij de cursusinstellingen gekozen hebt voor de instaptoets (standaard) dan krijgen de leerlingen eerst een aantal oefeningen, op basis waarvan Tweens het niveau bepaalt. Na de instaptoets zet het programma de leerling in de eerste unit van het juiste niveau. 

Leerlingen moeten minimaal oranje of groen scoren voor elke oefening. Hebben ze een keer rood, geen probleem. Dan doen ze de oefening nog een keer.

Wat doe ik als de leerling niet op het juiste niveau is ingeschaald door de instaptoets?

Omdat de LAT vrij compact is en het een momentopname betreft kan het gebeuren dat de leerling niet op het juiste niveau zit. Tevens hangt een goede inschatting af van de manier waarop de leerling de instaptoets maakt. In ca. 80% van de gevallen is de instaptoets (LAT) correct. In 20% van de gevallen moet je een correctie toepassen en de leerling op een andere niveau plaatsen.

p

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie kan extra ondersteuning aangezet worden.

Zie onze topic over dyslexie.

Pictogrammen
Woordenschat
Leesvaardigheid
Luistervaardigheid
Spreekvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Grammatica
De kleurcodering

Op basis van de score die de leerling behaalt, krijgt een afgeronde oefening een kleurtje. Rood <55% (onvoldoende) Oranje 55% – 75% (voldoende) Groen >75% (goed)

Resultaten bekijken

De resultaten kun je per klas bekijken. Tevens kunnen de specifieke leerresultaten van een leerling ook worden bekeken en zelfs de resultaten van de gemaakte oefeningen.

Bekijk de uitleg over het bekijken van de resultaten.

Toetsen

Tijdens het werken in de online leeromgeving van Holmwood’s vindt continue “assessment” plaats.

De (online) unittoets

Elke unit wordt afgerond met een online toets. Deze kan door de leerling gedaan worden wanneer:

– hij alle oefeningen voldoende (oranje of groen) heeft afgerond

– de docent de toets vrijgeeft  Meer info…

Slaagt de leerling voor de toets dan gaat hij naar de volgende unit. Zakt de leerling voor de toets, dan krijgt hij een aantal extra oefeningen gevolgd door een tweede toetspoging. Wanneer de leerling voor de tweede keer de toets niet haalt moet hij de unit opnieuw doen. Meestal is er dan wat aan de hand, dus voor de docent een signaal.

 

 

Doelen / Slimme Doelen

Wanneer kies je voor een ‘gewoon’ doel of een slim doel?

Als de leerlingen allemaal op hetzelfde niveau en unit zitten, dan is een ‘gewoon’ doel eenvoudiger in gebruik.
Wanneer je gedifferentieerd of gepersonaliseerd werkt in de klas, dan kun je beter gebruik maken van de ‘slimme doelen’.

Alerts

Wanneer je meerdere klassen met tientallen leerlingen onder je hoede hebt, is het soms lastig om alle voortgangen en prestaties te blijven volgen. Je bent vooral benieuwd naar afwijkende patronen, slechte prestaties, langzame voortgang, maar ook uitzonderlijk goed prestaties.

Daarom introduceren wij alerts, die het je laten weten wanneer een leerling een afwijkend patroon laat zien.

 

z

Dyslexie

 

Wat bieden wij?

Onze online leeromgeving vormt de basis om alle vaardigheden geïntegreerd aan te leren. Een dergelijke omgeving leent zich uitstekend om tegemoet te komen aan de leerlingen met dyslexie. Met de kennis van taalverwerving, dyslexie en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) hebben wij een aantal functies toegevoegd:

 • het laten voorlezen van alle teksten (de voorgelezen zin wordt gemarkeerd), opdrachten en antwoorden zo vaak de leerling wil
 • een aangepaste normering bij het schrijven van woorden
 • het vocabulaire wordt veel herhaald, lastige woorden komen zelfs vaker terug
 • het vocabulaire wordt in context aangeboden
 • het aanbieden van het vocabulaire gebeurt door middel van afbeeldingen, audio en contextzinnen
 • de leerlijn is adaptief waardoor extra aandacht wordt besteed aan lezen en schrijven
 • het niveau van de leerling kan eenvoudig worden aangepast voor meer succeservaringen
 • een aangepaste vormgeving (achtergrondkleuren, lettertypes, enz.) verhoogt de leesbaarheid

Bekijk onze help-topic over dyslexie

q

Let op!

Alleen de schoolbeheerder kan deze extra ondersteuning aanzetten.

De les voorbereiden:

Op basis van het Flipping the classroom-principe werken de leerlingen online ‘vooruit’. De klassikale lessen geef je op het laagste niveau waarop de grootste groep online werkt. Voor het gemak gaan we er vanuit dat lesgeeft in de stamgroep. Stel je hebt de volgende verdeling in de groep (als voorbeeld):

 • 2 leerlingen op Beginners
 • 8 leerlingen op Discoverers
 • 5 leerlingen op Explorers
 • 2 leerlingen op Pioneers
 • 2 leerlingen op Breakthrough of hoger

Je geeft dan les op het Discoverers niveau. Bij iedere les staat aangegeven hoeveel % de leerlingen af moeten hebben om deze les (effectief) te geven. Dit percentage is vooral belangrijk voor de 8 leerlingen die ook online op Discoverers werken.

Differentieren in de les

Lees in de handleiding het leerdoel, de benodigde materialen en de Nederlandse uitleg. De pagina’s van het adventure book staan ernaast. Differentiëren is ook in de klassikale les heel goed mogelijk.  De leerlingen die online op het niveau van de klassikale lessen werken (in het voorbeeld Discoverers), maken de road sign oefeningen, de leerlingen die online een niveau verder zijn (Explorers), maken de treasure map oefeningen en de leerlingen die nog hoger zitten (Pioneers en hoger) maken de compass oefeningen.

Natuurlijk heeft elke groep een unieke verdeling. Heb je vragen over het juiste niveau voor de klassikale les of wil je op niveau (groepsdoorbrekend) lesgeven, vraag ons gerust om advies.

 

De les geven:

De leerlingen hebben zich online al voorbereid. Tijdens de les gebruiken de leerlingen hun adventure book. De twee bladzijden die gemaakt worden in de les staan naast elkaar. De les bestaat uit een introductie, kernactiviteit en afsluiting. Het digibord ondersteunt de lessen met native speakers. Laat de leerlingen zoveel mogelijk in tweetallen werken om het spreken uit te lokken en maak vooral veel plezier tijdens de lessen!

Contactgegevens

Holmwood’s Onderwijs
Kazemat 29
3905 NR Veenendaal

Telefoon
085 303 8478

Verkoop
sales@holmwoods.eu

Support
support@holmwoods.eu

 

Contactformulier