Waarom hebben leerlingen met dyslexie zoveel moeite met het leren van de Engelse taal? Om dit goed te begrijpen gaan we even terug naar de onderbouw van het basisonderwijs. 

Dyslexie en taalverwerving

In deze jaren leren de leerlingen de klanken die horen bij bepaalde tekens (letters), de teken-klankkoppeling. De eerste woorden worden spellend gelezen, maar al vrij snel herkennen de leerlingen de woorden waardoor woordherkenning optreedt. Bij woordherkenning hoeft de leerling het woord niet meer te lezen per letter, maar kan hij direct het woord zeggen. Leerlingen met dyslexie hebben moeite om de teken-klankkoppeling te laten beklijven. Bij de omgekeerde koppeling, de klank-tekenkoppeling, geldt dit ook. Maar kijk je naar de spreek- en luistervaardigheden, dan hoeft er geen verschil tussen een leerling met dyslexie en een leerling zonder dyslexie te zijn.

Dyslexie en de Engelse taal

Bij het aanleren van een tweede taal, begint het leerproces weer van voren af aan. Opnieuw moet de teken-klankkoppeling worden gemaakt om de woordherkenning op te kunnen bouwen. Bij de Engelse taal bestaan er echter veel onregelmatigheden die niet zijn vastgelegd. Bekijk de volgende woorden maar eens:

 Late – eight – wait – straight – day – they – break

Een teken kan in meerdere woorden een andere klank hebben, vandaar dat Engels schrijven of lezen voor leerlingen met dyslexie erg lastig is. In de methode English Premium schenken wij veel aandacht aan de problematiek die leerlingen met dyslexie ervaren. 

Wat bieden wij?

Onze online leeromgeving vormt de basis om alle vaardigheden geïntegreerd aan te leren. Een dergelijke omgeving leent zich uitstekend om tegemoet te komen aan de leerlingen met dyslexie. Met de kennis van taalverwerving, dyslexie en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) hebben wij een aantal functies toegevoegd:

  • het laten voorlezen van alle teksten (de voorgelezen zin wordt gemarkeerd), opdrachten en antwoorden zo vaak de leerling wilt;
  • een aangepaste normering bij het schrijven van woorden;
  • het vocabulaire wordt veel herhaald, lastige woorden komen zelfs vaker terug;
  • het vocabulaire wordt in context aangeboden;
  • het aanbieden van het vocabulaire gebeurd door middel van afbeeldingen, audio’s en contextzinnen;
  • de leerlijn is adaptief waardoor extra aandacht wordt besteed aan lezen en schrijven;
  • het niveau van de leerling kan eenvoudig worden aangepast voor meer succeservaringen;
  • een aangepaste vormgeving (achtergrondkleuren, lettertypes, enz.) verhoogt de leesbaarheid.

Al deze functies zijn verwerkt in de extra ondersteuning die per leerling geactiveerd kan worden. Daarnaast bieden wij aanvullend materiaal aan. Dit materiaal is vooral gericht op de spelling van de woorden. Een Engelse woordenlijst per unit is beschikbaar als download, zodat een leerling deze bij het maken van open-schrijfopdrachten kan gebruiken. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de Engelse spellingscontrole

Dyslexie in de klas

Onze leerlijn bestaat niet alleen uit een online gedeelte. Het klassikale gedeelte waarin de spreekvaardigheid volop aan bod komt is juist het moment voor de leerlingen met dyslexie om te laten zien wat ze kunnen. Zoals al eerder aangegeven worden geen of nauwelijks problemen ondervonden bij de luister-, spreek,- en gespreksvaardigheden. Geef de leerlingen daarom de mogelijkheid deze vaardigheden ook te gebruiken.

Mocht u ondanks onze tegemoetkomingen en extra materialen toch nog ergens tegenaan lopen, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

 

Literatuurlijst

Berkel, A., Wiers, E. & Hoeks-Mentjens, R. (2008). Dyslexie en Vreemde Talen: Het Kernprobleem. Levende Talen Magazine, 95(special), 11-13. https://dyslexiecentrumrotterdam.nl/wp-content/uploads/levendetalen-dyslexiespecial.pdf

Henneman, K., Bekerbrede, J., Cox, A. & Krosse, H. (2013). Protocol Dyslexie Voorgezet Onderwijs: Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten. Masterplan Dyslexie.