Uw privacy is belangrijk

De privacy van u en uw leerlingen

Holmwood’s neemt databescherming en de privacy van gebruikers serieus. Omdat te onderstrepen zijn wij aangesloten bij het Privacy Convenant Onderwijs. Omdat wij al ruim 10 jaar actief zijn op het gebied van online leren weten wij hoe belangrijk bescherming van alle data is, inclusief persoonlijke gegevens. Het volledige convenant kunt u inzien via de website van het privacy convenant.

Duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen

Het doel van het convenant is het vastleggen hoe er met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. De kern hiervan is een bewerkersovereenkomst die de bewerker, in dit geval Holmwood’s, afsluit met de scholen. Onze bewerkersovereenkomst kunt u hier downloaden.

De belangrijkste punten uit de bewerkersovereenkomst zetten we hieronder voor u op een rijtje:

  • De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de gegevens en houdt zeggenschap over de verwerking
  • Alle gegevens worden, na afloop van het contract, op een door de onderwijsinstelling opgegeven datum vernietigd
  • Toegang tot privacygevoelige gegevens is beperkt tot de werknemers die de gegevens voor hun werkzaamheden nodig hebben. Ieder van hen heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Alle data wordt binnen Europa opgeslagen (primair in Nederland, met een backup in Ierland)

Graag ontvangen van u de getekende overeenkomst. Ook als u de overeenkomst niet ondertekent, houden wij ons uiteraard aan de verplichtingen!

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met onze afdeling support.