English Premium in de praktijk

Zelfstandig online oefenen

De leerling krijgt een eigen account waarmee hij of zij kan inloggen in de online leeromgeving. Voorafgaand aan de klassikale les gaat de leerling zelfstandig aan de slag met de aangeboden oefeningen. Na elke oefening krijgt de leerling direct feedback en een cijfer.

De docent kan doelen instellen die door de leerling gehaald moeten worden. De leerling ziet hoeveel minuten hij wekelijks moet oefenen om het ingestelde doel te behalen.  Voor u als docent betekent dit rust en overzicht.

De klassikale les: actief met Engels aan de slag

Nadat de leerlingen online hebben geoefend, komen ze goed voorbereid het klaslokaal binnen. In de les ligt de nadruk op actief bezig zijn met Engels. De bijgeleverde lesplannen en smartboardbronnen leveren inspiratie voor interactieve lessen, rollenspellen en groepsopdrachten.

Varieer gerust met de suggesties die wij aanbieden. Heeft u zelf leuk materiaal dat aansluit bij het niveau en het thema van de unit? Dan kunt u dat gebruiken als aanvulling op de lesplannen of zelfs uw eigen variant van een lesplan maken. Aantrekkelijke, interactieve lessen zorgen voor een betere leerervaring!

Eenvoudig monitoren

Het docentendashboard geeft u in een oogopslag inzicht in de voortgang van uw leerlingen, zowel op klasniveau als per leerling. Ook kunt u de gegeven antwoorden op leerlingniveau controleren. Zo kunt u zien waar leerlingen moeite mee hebben en waar nodig gerichte begeleiding bieden. Ziet u dat meerdere leerlingen moeite hebben met een onderwerp, dan kunt u daar rekening mee houden bij de lesvoorbereiding.

Daarnaast kunt u via het dashboard de mate van differentiatie bepalen. U kunt sterke leerlingen onbeperkt door laten oefenen, maar u kunt er ook voor kiezen om de leerlingen dichter bij elkaar te houden. Zijn er bijzonderheden, dan krijgt u een alert van ons.

Gratis proeflicentie

Wilt u English Premium uitproberen? Start dan nu een gratis proeflicentie!