Wie Holmwood’s een beetje kent weet dat leren op eigen niveau en tempo eenvoudig is. Dat betekent dat binnen één klas leerlingen in verschillende units en levels (niveaus) aan het werk zijn. Kortom, gepersonaliseerd leren.  

Fijn dat dit mogelijk is, maar hoe weet een leerling of hij ‘op schema’ ligt om over bijvoorbeeld anderhalf jaar niveau A2 af te ronden? En als docent van 25 of meer leerlingen, hoe weet u dan of alle leerlingen de verschillende einddoelen gaan halen of niet? Een basisschool leerling met een uitstroom naar VMBO heeft een ander einddoel dan een leerling die naar het VWO gaat. In het voortgezet onderwijs kan een Kaderleerling naar een TL-examen toewerken. In één klas zijn dus meerdere einddoelen. 

Momenteel kunt u op basis van ons unit- en niveau-overzicht uitrekenen hoeveel oefenuren elke leerling moet maken tot aan het ‘einddoel’. Om dit voor elke leerling apart uit te rekenen elke maand of week opnieuw, is té tijdrovend. 

Daarom komen wij met een oplossing: Smart Goals. Per klas of leerling kunt een einddoel bepalen en vervolgens rekent het systeem uit hoeveel minuten de leerling per week moet oefenen om het doel te halen. Dit betekent inzicht voor de leerling en overzicht en rust voor u als docent.

Inzicht voor de leerling

De leerling ziet hoeveel minuten hij wekelijks moet oefenen om het ingestelde doel te behalen. Werkt de leerling harder dan het ‘weekdoel’ dan berekent het systeem dat hij de resterende weken tot aan het doel iets rustiger aan kan doen. Komt de leerling niet voldoende aan oefenen toe doordat andere vakken meer tijd vragen of door persoonlijke omstandigheden dan gaat er niets mis. Wel moet die achterstand ingehaald worden en het systeem geeft aan hoe hard de leerling moet werken om weer ‘op schema’ te komen. Hiermee heeft de leerling optimale regie over zijn eigen leertraject.

 

Overzicht en rust voor de docent

Als docent stelt u voor de hele klas of per leerling het gewenste einddoel in. Dit kan een doel zijn voor een maand, een jaar of voor nog een langere periode van bijvoorbeeld 3 jaar. 

Omdat het systeem wekelijks berekent hoe elke leerling ervoor staat t.o.v. het geplande einddoel kunt u zien wie er ‘op schema’ ligt en wie achterloopt. Wanneer leerlingen te lang achterlopen, krijgt u van ons een seintje middels een Alert.

Dit is gepersonaliseerd leren 2.0.

De Smart Goals zijn sinds enkele weken beschikbaar voor onze partnerscholen en vanaf het nieuwe schooljaar kan iedereen er gebruik van maken.