Met Tweens en Tracks kunnen leerlingen eenvoudig op hun eigen niveau en tempo leren. Dat betekent dat binnen één klas leerlingen in verschillende units en levels (niveaus) aan het werk zijn. Om het overzicht te behouden en zeker te weten dat álle leerlingen genoeg voortgang boeken, hebben wij Smart Goals ontwikkeld. Lees snel verder om te ontdekken wat Smart Goals allemaal te bieden heeft.

Smart Goals

Per klas of leerling kunt u een einddoel bepalen voor over half jaar, een jaar of zelfs meerdere jaren. Dit einddoel kan voor elke leerling anders zijn. Zo kan een basisschoolleerling met een uitstroomadvies naar VMBO een ander einddoel hebben, dan een leerling die naar het VWO gaat. In het voortgezet onderwijs kan een leerling op Kaderniveau naar een TL-examen toewerken. In één klas zijn dus meerdere einddoelen mogelijk. Nadat het einddoel is bepaald, rekent het systeem uit hoeveel minuten de leerling per week moet oefenen om het einddoel te halen. Zo krijgt de leerling elke week een overzichtelijk weekdoel te zien. 

Doel past zich aan leerling aan

De leerling ziet na het inloggen direct hoeveel minuten hij wekelijks moet oefenen om het ingestelde doel te behalen. Werkt de leerling harder dan het ‘weekdoel’ dan berekent het systeem dat hij de resterende weken tot aan het doel iets rustiger aan kan doen. Komt de leerling niet voldoende aan oefenen toe doordat andere vakken meer tijd vragen of door persoonlijke omstandigheden dan gaat er niets mis. Wel moet die achterstand ingehaald worden en het systeem geeft aan hoe hard de leerling moet werken om weer ‘op schema’ te komen. Hiermee heeft de leerling optimale regie over zijn eigen leertraject.

Overzicht en rust voor de docent

Als docent stelt u voor de hele klas of per leerling met een paar klikken het gewenste einddoel in. Omdat het systeem wekelijks berekent hoe elke leerling ervoor staat t.o.v. het geplande einddoel kunt u zien wie er ‘op schema’ ligt en wie achterloopt. Wanneer leerlingen te lang achterlopen, krijgt u van ons een seintje middels een Alert.

U kunt zich ook verder verdiepen in de Smart Goals van een leerling. In grafieken is namelijk de voortgang weergegeven of de werkdruk. De blauwe lijn geeft de ideale lijn weer naar het einddoel. De groene lijn geeft aan hoe de leerling met het doel omgaat. Werkt de leerling nauwelijks en op het einde maakt hij een eindsprint om het doel te behalen of volgt de leerling nagenoeg de blauwe lijn? Hoe de leerling werkt over een langere periode wordt met de grafieken inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht kunnen de leerlingen ook zelf bekijken in hun eigen omgeving. Uiteraard kunt u ook het doel bijstellen wanneer dit nodig is.

Zoals ons motto ‘Learning by doing’ zegt, probeer de Smart Goals uit en ontdek de voordelen!