De komende maanden staan wij weer op diverse beurzen! Wij vertellen graag over onze leerprogramma’s English Premium, English Training en English Essentials. Kom bij ons langs voor informatie, korte demo’s en folders. Verlaat onze stand niet zonder één van de vier gratis posters van Holmwood’s! Tot gauw bij Conference Primary English 2018, Conferentie English for all: voorbereid de wereld in en/of Studiedag LOWAN-VO.  

 

Conference Primary English 2018

Reading is always write right! Dat is het thema van onze jaarlijkse Conference Primary English. Dit jaar focussen we op de vaardigheden lezen en schrijven. De middag opent met een lezing van dr. Ans van Berkel over het lees- en spellingsonderwijs bij Engels. In de workshoprondes komen allerlei thema’s aan bod, zoals de organisatie van het leesonderwijs, creative writing, de nieuwste internationale community voor scholen in Europa (eTwinning) en CLIL. We ronden deze middag af met een heerlijke, uitgebreide high tea.

Doelgroep
Leerkrachten en leidinggevenden uit het primair onderwijs

Informatie
Datum: 31 januari 2018
Tijd: 14.00 uur – 18.30 uur
Waar: Gouda

Meer informatie en aanmelden?
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/actueel/agenda/conference-primary-english-2018

Conferentie English for all: voorbereid de wereld in

Dé conferentie over internationalisering op de basisschool. Deze editie staat in het teken van Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen, van groep 1 t/m 8. De workshops hebben diverse onderwerpen, zoals VVTO, CLIL, wereldburgerschap, meertalige kinderen, communicatief differentiëren, internationalisering, storytelling en interactieve klassenactiviteiten. Daarnaast kunt u een inspirerend plenair programma verwachten en een grote informatiemarkt.

Doelgroep
Basisschoolleerkrachten, -coördinatoren, -directeuren, lerarenopleiders en overige geïnteresseerden 

Informatie
Datum: 23 maart 2018
Tijd: 09.00 uur – 16.15 uur
Waar: Nieuwegein

Meer informatie en aanmelden?
https://www.nuffic.nl/nieuws/agenda/conferentie-english-for-all-voorbereid-de-wereld-in

STUDIEDAG LOWAN-VO

De jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen van het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s) begint met een plenair gedeelte, verzorgd door Binyam Andebrhan en Belek Usta. Daarnaast presenteren LOWAN en ITTA een brochure waarin handvatten voor een succesvolle schoolloopbaan voor ISK-leerlingen worden aangereikt. Aansluitend zijn er 3 workshoprondes waarvoor u uit 40 workshops een keuze kunt maken. De hele dag door presenteren organisaties en uitgeverijen zich op de presentatiemarkt.

Doelgroep
Alle betrokkenen van het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s)

Informatie
Datum: 9 april 2018
Tijd: 09.15 uur – 16.30 uur
Waar: Ede

Meer informatie en aanmelden?
https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/studiedag-lowan-vo-9-april-2018/