Binnen onze online leeromgeving van Tweens en Tracks is het vanaf nu ook mogelijk om de spreekoefeningen automatisch te laten beoordelen. Geen extra handelingen, maar wel meer inzicht. Lees hier hoe dat zit!

 

Automatische beoordeling

Hoe goed is de uitspraak van de leerlingen eigenlijk? Ons systeem beoordeelt de spreekoefeningen op verstaanbaarheid (pronunciation) en het vloeiend uitspreken (fluency) van de zinnen. Na het afronden van een oefening zien de leerlingen direct hun score. De spreekoefeningen vormen een geïntegreerd geheel met alle andere vaardigheden in onze online leerlijn.

De automatische beoordeling vergt geen extra handelingen van jullie als leerkrachten en docenten. Het geeft wel meer inzicht in de spreekvaardigheid van elke leerling. Zo geeft de scorekaart van een leerling nu een compleet overzicht van de prestaties op alle vaardigheden. Net als voorheen kunnen jullie altijd nog de spreekoefening tot in de detail terug beluisteren en letterlijk horen wat een leerling heeft ingesproken, als dit nodig is.

 

 

Spreekdurf vergroten

De intentie van de spreekoefeningen is het voorbereiden op de klassikale lessen en het laten inslijten van woorden en zinnen. Tijdens de klassikale lessen zijn de leerlingen veel aan het woord en met behulp van de oefeningen proberen wij hen te helpen om hun spreekdurf te vergroten. In de klassikale les spreken ze de zinnen niet voor de eerste keer uit, maar hebben zij deze online al voorbereid.

Nu de spreekoefeningen automatisch beoordeeld kunnen worden, zullen leerlingen nog beter worden in hun uitspraak. Deze verbetering zal zowel het zelfvertrouwen als de spreekdurf doen vergroten.

Have fun speaking English!