Praten tijdens de les, het moet! – Deel 2

Praten tijdens de les, het moet! – Deel 2

In het eerste deel van ‘Praten tijdens de les, het moet!’ zijn de eerste drie onderdelen van de ‘schijf van vijf’ (Westhoff, 2008) behandeld. Wij leiden jullie door de schijven heen en geven praktische tips aan docenten en leerlingen. Het doel: meer...
Let’s Talk

Let’s Talk

Regelmatig geven basisschoolleerkrachten aan dat ze communicatief lesgeven moeilijk vinden. Begrijpelijk, maar toch hoeft dat helemaal niet. De oplossing ligt vooral in het effectief lesgeven. Effectief lesgeven Als leerkracht hoef je niet per se te streven naar een...
Engels Leren? Flip your Class!

Engels Leren? Flip your Class!

De term Blended Learning is niet meer weg te denken uit de huidige onderwijspraktijk. In veel methodes en lesideeën komt deze term terug. Maar wat houdt Blended Learning nu eigenlijk in? En wat heeft Flipped Classroom te maken met deze welbekende term. En hoe zorgt...
Tracks and MBO fit together!

Tracks and MBO fit together!

Studenten komen van verschillende voortgezet onderwijs scholen bij elkaar in een klas om dat ene beroep te leren. Het beginniveau van de studenten is uiteenlopend en elk beroep heeft zijn eigen eindtermen met betrekking tot Engels. Al die verschillen tussen studenten...
Smart Goals: Adaptieve planning per leerling

Smart Goals: Adaptieve planning per leerling

Met Tweens en Tracks kunnen leerlingen eenvoudig op hun eigen niveau en tempo leren. Dat betekent dat binnen één klas leerlingen in verschillende units en levels (niveaus) aan het werk zijn. Om het overzicht te behouden en zeker te weten dat álle leerlingen genoeg...